הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דת

משך קריאה כ־ 1 דקות

דת אוסף ציוויים, ערכים ומסרים
להסדרת יחסים בין פרט לקהילה לריבון.

נשענת על כמיהה לכוח־על מארגן
שימגר את איומי הלא מובן והבלתי נשלט,
שישיג את הלא ניתן,
מתווך באמצעות בדיות תומכות.

הטמעת ציות ביישום ציוויים וטקסים,
ובאיום של כוח־על בסנקציות נוראות והבטחות לתגמול מנחם.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תכלית אמונה דתית

משך קריאה כ־ <1 דקות

הסדרת יחסי היררכיה בין פרט–קהילה/חברה–ריבון,
לטובת קהילה, בשליטת הנהגה סמכותנית, באמצעות פרטים.

כוח־על מסייע רגשית למאמין
😱 להתמודד עם הלא נשלט והבלתי מובן המאיימים
😇 ולייחל ללא נשלט והבלתי אפשרי הרצויים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמונה דתית

משך קריאה כ־ 1 דקות

נשענת על רעיון, קונסטרוקט, נשאף:
ביטחון בקיום סדר,
מאורגן באמצעות כוח־עליון.

אמונות דתיות נבדלות ב-
🤛 תצורות הסדר המארגן,
🤛 תפישת נגישות הפרט לכוח־העל,
🤛 פרוטוקול הציוויים והערכים שמסדירים את היחסים בין
פרט,
לחברה/קהילה,
לריבון.
🤛 נרטיב כמצע מתווך את התוכן.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הערכה, השערה

משך קריאה כ־ <1 דקות

ניסוח הנחה על המציאות,
ניתנת לאישוש אמפירי, לבחינה או ערעור,
עם התייחסות לסבירות התכנותה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמונה

משך קריאה כ־ <1 דקות

מערך הנחות
לא ניתן להוכחה,
מוסכם א-פריורי,
פטור מנסיונות הפרכה.

פרטים נבדלים
🔻בין נטייה מובחנת לאימוץ אמונות
🔺לבין התניה להפרכתן,
🔹בין יחוס ודאות לקיום תופעה
🔸לבין הערכת התכנותה.

מאמין עוין ערעור אמונותיו,
שואף שיאומצו על ידי סביבתו
כאישרור ל’אמיתותן’.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – התכנסות הזדהותית

משך קריאה כ־ <1 דקות

תחושת סיפוק מאימוץ הנחות, ערכים, עמדות ותפישות הקהילה,
בדגש אם תוכן מיוחס לדמויות סמכותניות או כריזמטיות.

פרטים נבדלים בנטייתם לאהוד ולאמץ,
או לבקר ולערער עמדות ורעיונות מקובלים.

לעתים קרובות קשה לאבחן האם עמדה ‘מתכנסות הזדהותית’ או ‘רציונלית’.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות

משך קריאה כ־ 1 דקות

תחושת מצוקה בחשיפת סובייקט למצוקת אחר.

לרוב עוצמת המצוקה בחווה גדולה מזו של המזדהה.

ההזדהות היא כלפי פרסונה אהודה
או בעקבות יחס לגורמי מצוקה.

הזדהות מתעצמת עם ריבוי ביטויי מצוקה,
או ברגישות רבה לגורם מסוים.

אמפתיה לסובייקט אחר היא כלי הישרדות חברתי.
חוסר יכולת הזדהות – לקות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

פגוש פוגייש פגשתי מוכיחי פרדיגמות (אמוניים)

משך קריאה כ־ 2 דקות

מוקדש* למתייחסים2* לחיוויי3* מציאות4* ככלי5* להוכיח6פרדיגמות7מקדמיות8*

זו אחיזה תודעתית לאמוניות, הלא כן?

התניה להסתכלות על חיוויי החיים המזומנים לפרט,
כהוכחה להנחה שנוסחה בעבר מחוץ להקשר של הסוגיה הנדונה. להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי מוכיחי פרדיגמות (אמוניים)

Share

לאומנות

משך קריאה כ־ <1 דקות

לאומנות – נכונות להקצאת תשומות רגשיות ומשאבים ריאליים
לספוח ערך מהתכנסות הזדהותית להשתייכות ללאום.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

 

Share

מומחה חרדה או דיסציפלינה

משך קריאה כ־ <1 דקות

חורשת טובתי הנידה בשלילה כששמעה שרכשתי אופנוע.

היא אינה מכירה את יכולותיי ההולכות ופגות חושיי הרצים ומתפוגגים.

ואני שואל, בפעם הבאה, כש(לא) אתייעץ בנושא מסויים,
האם לשעות לדעת מנוסה לחרדות ופחדים או לסמכות דיסציפלינרית?

Share

סובייקטיביות–מציאות–פרסונליות

משך קריאה כ־ <1 דקות

בחשיפה לסיטואציה,
האם פרט מביא את מכלול העדפותיו והטיותיה לטפל במציאות,
או,
שמטפל בקוועץ’ אישיותו באמצעות מתיחת וכיווץ המציאות.

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרדיגמה

משך קריאה כ־ <1 דקות

צבר מובחן של הנחות מקדמיות,
אתן תודעה תופשת, מתייחסת לאובייקט.

פרדיגמות, נרכשות, נבנות, מתוחזקות
בתמהיל גיבוש אינסטינקטיבי של התניות וניסוח תפישות.

בתודעה קוהרנטית, צבר התפישות, ההנחות וההתניות מתואם ויציב.

צבר פרדיגמות מהווה טביעת אצבע תודעתית.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סנטימנט

משך קריאה כ־ <1 דקות

התניה מוטמעת, לעיתים לא מתומללת,
למימוש ערך שאינו חומרי או פיזיולוגי,
לסיפוק רגשי.

סיפוק רגשי מצריך מוכנות לפעולה במציאות חיצונית.
מימוש ערך הסנטימנט מחייב התנהלות רציונלית.

סנטימנט מוטמע באופן מורכב על ציר זמן
בתיאום בין מִגְָוָן רגשות המחווים ‘הֶמְשֶך’.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

מבחן החלת צביון על פרהסיה

משך קריאה כ־ 2 דקות

ניבוי הטיה חברתית דמוקרטית

סוגיית
‘החלת צביון על פרהסיה’,
לאיזה צד ההתניה נוטה
במתח בין ייחול––התנגדות,
היא שיקוף התפישה החברתית־דמוקרטית של פרט. להמשיך לקרוא מבחן החלת צביון על פרהסיה

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמת

משך קריאה כ־ <1 דקות

תוכן נתון לאישוש או הפרכה,
שסובייקט יכול לתפוש באופן שתודעה אחרת, בלתי תלויה, עשויה להגיע אליו עצמונית.

אמת

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – בין יושר ליושר אינטלקטואלי

משך קריאה כ־ <1 דקות

יושר:
מידע מועבר,
ניתן להפרכה בבחינה חיצונית.

יושר אינטלקטואלי:
תוכן כפוף לשיפוט ערכי רגשי של סובייקט,
אינו ניתן להפרכה,
אלא לשיפוט נקודת הבחינה,
נתון לדיון האם חותר ל’יושר אינטלקטואלי’.

בין יושר ליושר אינטלקטואלי

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יושר אינטלקטואלי

משך קריאה כ־ 1 דקות

תפישת מציאות, בעיקר בהיבטים ערכיים, שואפת לנתק השלכות אישיות.
חתירה לנווט על מפת התנהלות אוניברסלית.

אין יושר אינטלקטואלי.
יש חתירה ל-,
שכן אי אפשר להמיר סובייקט לאובייקט,
אלא לדמות בחינה נטולת פניוּת.

יושר אינטלקטואלי נדיר
לא בשל מחסור,
אלא, כי אין לו ביקוש.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רגישות

משך קריאה כ־ <1 דקות

מאפיין אישיותי.

בהתממשקות עם גירויים חיצוניים,
בהינתן חיווי ‘שינוי’,
התניה לעצימות תגובתית:

האם
שיוך הגירוי להישרדות – עצימות תגובתית להפעלת אמצעי תקיפה או מגננה מיידיים,
או,
טולרנטיות ל’רמת חיים’ ומיצוי טעמים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רגש, חשיבות

משך קריאה כ־ <1 דקות

קלט ועיבוד חיוויים מאפשרים טיפול ב-
🩸איום השרדותי,
🍹סיפוק טעמים והעדפות.

למנגנון החישה חשיבות קריטית לחיים;
לשרידה, למיקסום הנאה, לצמצום סבל.

בעצם,
רציונליות היא בשרות רגש מתריע,
עיבוד הרגש מניע לפעולה או למניעה.
ובהמשך
מחווה ‘נכון’, ומיקסום ה’כיף’.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רגש, מורכבות

משך קריאה כ־ <1 דקות

מנגנון רגשי – ‘המשך’, ‘שינוי’, שני מצבים, נתפש כפשוט.

עתיר, אינסופי, מורכבות:

♾ אינספור מצבי חישה,
♾ מגוון חיוויים,
♾ בחיווי לשינוי – האם העצמה או הפחתה,
♾ שיעור השינוי – מנעד אינסופי,
♾ היצע נרחב לאמצעי שינוי.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share