הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרוגרסיביות*

משך קריאה כ־ 1 דקות

ניתוץ קונסטרוקטים שרירותיים מוטמעים,
ללא הצעת הבניות חלופיות.

חתירה להתנהלות רציונלית, סבירה לחיזוי,
בחינת תפישות מסורתיות,
ערעור וניתוץ פרדיגמות מקדמיות,
הסרת מגבלות וחסמים שנובעים מקביעות שרירותיות, אמונות או מסורות מול אלטרנטיבה רציונלית.


* שימוש שגוי** רווח במונח ‘פרוגרסיביות’.
טיפול ברגישות תחושות־ערך היא קונסרבטיביות חמלתית.
[‘בלאק/ג’ו-פייס’, כדוגמא, אינם פרוגרסיביות, אלא הבניות שמרניות.]

** אני יחיד שמייחס שימוש שגוי ל’פרוגרסיביות’
– אבסורדיות ופתטיות לכשעצמה 🤓 –
משער, שבעתיד יגיעו עצמונית לתפישתי 😀 זו.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קונסרבטיביות > שמרנות > ימין

משך קריאה כ־ <1 דקות

הטיה ערכית והתנהלותית למימוש תמהיל סנטימנטים
🛐 אמוניים,
🏛️ לאומניים,
👰 משמרי התכנסות הזדהותית,
כמיהה ל –
💂‍♂️ היררכיה,
👮 סמכותנות,
🧝‍♀️ החלת צביון על מרחב ציבורי,
⛪️ קהילתנות,
📜רהב מלל, סמל וטקס.
נטייה ל –
🔨פשטנות רציונלית
🧙ולמורכבות מיסטית,

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרימיטיביות

משך קריאה כ־ <1 דקות

החזקה, שימור, הטמעה ויישום
התנהגויות ותפישות רעיוניות
ראשוניות, בסיסיות,
שרירותיות,
אֱמוניות,
משמרות מסורת
וצביון קהילתי,
מטמיעות וסופחות ערך לטיפול ישיר בסנטימנט רגשי.

עוינת
פיתוח וחידושים,
חתירה לרציונליות,
בחינה ביקורתית של סבירות נתפשת אוניברסלית.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דילמת טיפול במופע חרדה

משך קריאה כ־ 1 דקות

בחשיפה למופעי אימה עם התכנות נמוכה,
האם

😇 העצמה:
שיתוף פעולה עם חרדה כמהה לאשרור האיום;
סיוע להרגיע, ספיחת אמפתיה מיידית, זולה,
אך גם מיצוק לגיטימיות חשש מהלא סביר שיקרה,

או,

📊 הפחתה:
הפרכה רציונלית של לגיטימציית החשש מהתכנות נמוכה שיארע בעתיד?

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מודעות

משך קריאה כ־ <1 דקות

סובייקט כאובייקט.

מצב תודעתי,
נשאף,
בו הכרה מקצה תשומות לבחינה ובקרה הליכים מנטליים
בה,
באופן שמדמה תצפית חיצונית לה,
כאובייקט.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – התגוננות

משך קריאה כ־ <1 דקות

תגובתיות פיזית או רעיונית,
אינסטינקטיבית או מודעת,
בעקבות חשיפה לחיוויים מאיימים
על
🚑 שרידה או שלמות פיזיולוגית,
😂 תפישת נינוחות רגשית,
💵 טובין ריאלי,
במטרה למנוע או למזער נזקים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – זהירות

משך קריאה כ־ <1 דקות

הקצאת תשומות הכרתיות, מודעות,
לטובת נקיטת אמצעים ממזערים עד מונעים
נזקי השלכות של איומים
על
🚑 שרידה ושלמות פיזיולוגית,
😂 תפישת נינוחות רגשית,
💵 טובין ריאלי.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חרדה

משך קריאה כ־ 1 דקות

חשש מאיום בלתי סביר

מצב ‘אימה’,
תוצר חשש ממימוש פוטנציאל מלא של נזק אפשרי,
בהתעלם מסבירות התכנותו.

חרדת 😱 טיסה ✈️

💻 פוטנציאל תקלה – מוות 💀,
🚐 סבירות התכנות תקלה נמוכה יותר מהגעה יבשתית לשדה תעופה ⚠️.

חרדה כטביעת תודעה

מנגנון תגובתי מאפיין –
לרוב, לסובייקט חרד, יותר ממושא חרדה אחד.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אימה

משך קריאה כ־ <1 דקות

‘פחד’, של הביוקר.

תיוג מצב רגשי,
בתצורת פחד קיצוני,
ניכר פיזיולוגית – שיתוק או מוחצן,
כתגובה לאיום מיידי הישרדותי, פיזי,
או הכרה בהתכנות השפעה שלילית קיצונית על היבטי תפישת נוחות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חשש

משך קריאה כ־ <1 דקות

תצורה מתונה, ‘אינטליגנטית’, של ‘פחד’;
תיוג איום רעיוני או לא מיידי
לאחר עיבוד ותמלול.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פחד

משך קריאה כ־ <1 דקות

תגובה תפישתית, ייתכן פיזיולוגית,
לתחושה, לעיתים טרום תמלול,
של איום על התרחשות עתידית
עם השלכות שליליות.

ככל שההשלכות נתפשות כחמורות יותר,
כן הפחד רב.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כוונה

משך קריאה כ־ <1 דקות

#76

מיקוד תודעתי מודע להקצאת תשומות תודעתיות וריאליות להגשמת רצון קודם.

◀️ בעוד ‘רצון’ הוא מוכנות תודעתית רעיונית מופשטת, מקדימה מימוש והתייחסות למושאה,
⏮️ ‘כוונה’ היא התנהלות מודעת, שואפת לכנוס ולהקצות משאבים ותשומות ריאליות ותודעתיות למימוש רצון או מטרה קודמים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קדושה

משך קריאה כ־ 1 דקות

יחוס לאובייקט רעיוני או גשמי ערך עליון מוחלט;
🛐 שלילת בקרה, ערעור, על אובייקט מקודש.

מהווה יסוד אלוהי דתי, אמוני, לאומני.

יש המייחסים לחיים או למדינה קדושה.

חתירה לרציונליות שוללת קדושה;
📏 מקצה ערך לכל אובייקט
🔬 בחינה מתמדת
♻️ ערך משתנה
⚖️ יחסית לערכים אחרים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מאפיין נטיית אישיות

משך קריאה כ־ 1 דקות

בחשיפה למצב,
אישיות נוטה

😱 להקדים טיפול ישיר ברגשות
באמצעות מתיחה/ כיווץ היבטי המציאות
ואז לטפל בה,

או,

🔧 לכנוס את מכלול הידע, הניסיון, ההעדפות וההטיות
לטיפול בהיבטי מציאות,
ואז
לבחון האם יש סיפוק הצלחה רגשית
או תסכול מכשל ואז טיפול נוסף.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חלום

משך קריאה כ־ <1 דקות

הליך אימון🔁אימון הליך תודעתי
לתרגול תרחישים.

הכרה רדומה
עם התניותיה
וללא שליטה, מודעות ובקרה רציונליים,
בודה התרחשויות רעיוניות
מחיוויי מציאות מהעבר,
ברמות התכנות שונות – ריאליות עד מופרכות,
לתרגול, ימון ומיצוק
תגובות התנייתיות במציאות
על מצבי בדיה שנחלמו.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תודעה רחבה

משך קריאה כ־ <1 דקות

תצורת מחשבה;
סובלנות כלפי תופעות מיסטיות כריאליות,
ייחוס למחשבה פנימית כבעלת כוח השפעה ישיר על מציאות חיצונית.

רווח אצל
⛪️ בעלי סנטימנט אמוני,
♾ חסרי יכולת להתמודד עם אי־וודאות,
😭 בעלי תנודתיות רגשית בעצימות גבוהה ומהירה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דז’ה וו

משך קריאה כ־ <1 דקות

חיווי תודעתי, תחושה,
שביטוי מציאות שנחווה בהווה
נחווה קודם, בעבר.

תעתוע תודעתי,
קשור לתחושה, ללקות קוגניטיבית מקומית, זמנית,
לא למציאות.

תופעה נורמלית רווחת,
ובעצימות גבוהה אצל בעלי ‘תודעה רחבה’,
שמייחסים לתוצרי תודעתם תקפות מציאותית.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אינטואיציה: חישה לאחר התרחשות

משך קריאה כ־ <1 דקות

מודעות לחיווי תחושתי
לפני התממשות הביטוי לגביו במציאות.

ניסוח התייחסות למאורע
טרם קרותו,
על סמך סימני מציאות מקדימים,
תוך דילוג על תמלול התהליך.

המשותף ל’רגש’ – הליך התנייתי, לא מתומלל.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חישה לאחר התרחשות

משך קריאה כ־ <1 דקות

ביטויי תחושות
מתבטאים, מורגשים,
לאחר
חיוויי מציאות מקדימה.

מערך רגשות מחווה
האם ואיך היבטי מציאות תואמים
את ממשק תפישות
ההישרדות, הטעמים, ההעדפות,
המוטמעות מקדמית בתודעה פרטית
טרום ממשק עם אירוע.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תשוקה

משך קריאה כ־ <1 דקות

תצורה של ‘רצון’,
ברמת עצימות פיזיולוגית גבוהה:

תודעה
במצב של מוכנות מוגברת
להקצות ריבוי משאבים
ריאליים, פיזיולוגיים או רעיוניים,
למימוש פעולות מובהקות לסיפוק פיזיולוגי,
כרעב לסקס או לאוכל,
בעתיד מיידי.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share
Share
%d בלוגרים אהבו את זה: